ADHDtesti.com

ADHD: Oireet, lääke ja diagnoosi - Kaikki mitä sinun täytyy tietää

ADHD, eli tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö, on neurologinen tila, joka vaikuttaa miljooniin ihmisiin maailmanlaajuisesti. Tässä sen oireita, lääkitystä, ja diagnoosia.

adhd hahmoja

ADHD yleisyys
Aikuisilla 2-3% | Lapsilla 3-7%

ADHD:n Oireet

Tarkkaavaisuushäiriön oireet vaihtelevat henkilöstä toiseen, mutta yleisimpiä oireita ovat:

 1. Keskittymisvaikeudet: Henkilöillä, joilla on tarkkaavaisuushäiriö, voi olla vaikeuksia keskittyä pitkiin aikaväleihin.

 2. Ylivilkkaus: ADHD-potilaat saattavat olla levottomia ja ylivilkkaita, mikä vaikeuttaa rauhallisuuden ylläpitämistä.

 3. Impulsiivisuus: Impulsiiviset päätökset ja toimet ovat tavallisia ADHD:n omaaville ihmisille.

 4. Organisointivaikeudet: Arkiset tehtävät, kuten aikataulujen pitäminen ja tehtävien suunnittelu, voivat olla haasteellisia.

 5. Huomiohäiriöt: Vaikeus pitää huomio kiinnittyneenä yhteen tehtävään voi vaikuttaa oppimiseen ja päivittäiseen elämään.

Ylivilkkaushäiriön Lääkitys

Tarkkaavaisuushäiriön hoitoon on useita lääkkeitä, jotka voivat auttaa oireiden hallinnassa. Yleisimpiä lääkkeitä ovat:

 1. Stimulantit: Näitä lääkkeitä käytetään yleisesti ylivilkkaushäiriö-oireiden lievittämiseen. Ne auttavat parantamaan keskittymistä ja huomioita.

 2. Non-stimulantit: Joillekin potilaille stimulantit eivät sovi, ja he voivat hyötyä non-stimulantti-lääkkeistä, kuten atomoksetiinista.

 3. Psykoosilääkkeet: Joillakin tarkkaavaisuushäiriö-potilailla voi olla liittyviä mielenterveysongelmia, ja psykoosilääkkeet voivat auttaa näiden hallinnassa.

Tarkkaavaisuushäiriön Diagnoosi

Tarkkaavaisuushäiriö diagnoosi tehdään usein psykiatrin tai neurologin toimesta. Diagnoosiin liittyy yleensä seuraavia vaiheita:

 1. Oireiden Arviointi: Lääkäri arvioi potilaan oireet ja niiden vakavuuden.

 2. Lääkärin Tutkimus: Lääkäri voi tehdä fyysisen ja neurologisen tutkimuksen varmistaakseen, ettei muita terveysongelmia ole.

 3. Potilaan Historian Keruu: Lääkäri kysyy potilaalta ja heidän perheeltään oireista ja niiden kestosta.

 4. Diagnoosin Vahvistaminen: Diagnoosi vahvistetaan, kun oireet täyttävät tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriön kriteerit.

Ylivilkkaushäiriön Tulevaisuus

Tarkkaavaisuushäiriö voi vaikuttaa ihmisen elämään, mutta oikean hoidon ja tuen avulla monet potilaat voivat hallita oireitaan ja saavuttaa menestystä sekä koulussa että työelämässä. On tärkeää hakea ammattilaisen apua, jos epäilet, että sinulla tai läheiselläsi voi olla ADHD.

Tässä artikkelissa olemme tarkastelleet ylivilkkaushäiriön oireita, lääkitystä ja diagnoosia. Toivottavasti tämä tieto auttaa sinua ymmärtämään paremmin tätä häiriötä ja sen hallintaa.

Muista, että aina on toivoa ja apua saatavilla niille, joilla on ylivilkkaushäiriö. Oikea hoito ja tuki voivat tehdä suuren eron elämänlaatuun.

Tämä artikkeli tarjoaa perustietoa Tarkkaavaisuushäiriöstä, mutta muista kääntyä ammattilaisen puoleen lisätietojen ja henkilökohtaisen avun saamiseksi.

ADHD Testi

Tarkkaavaisuushäiriö-testi on arvokas työkalu, joka auttaa ihmisiä arvioimaan mahdollisia tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) oireita omassa elämässään. Testi koostuu usein sarjasta kysymyksiä, joihin vastataan oman kokemuksen perusteella. Kysymykset liittyvät yleensä keskittymiseen, unohtavuuteen, levottomuuteen ja impulsiivisuuteen.

Tulos perustuu antamiisi vastauksiin, ja se voi viitata oireiden riskitasoon. Alhainen riski voi tarkoittaa, että et todennäköisesti kärsi vilkkaus- tai tarkkaavaisuushäiriöstä, kun taas korkea riski voi viitata tarpeeseen hakea ammattilaisen apua.

Vaikka tarkkaavaisuushäiriö-testi voi tarjota arvokasta tietoa, on tärkeää muistaa, että se ei ole diagnoosi. Ammattilaisen suorittama tarkka diagnoosi vaatii perusteellista arviointia ja mahdollisesti lisätutkimuksia.

Testin tekeminen voi kuitenkin olla ensimmäinen askel kohti parempaa ymmärrystä omasta terveydestä ja voi kannustaa hakeutumaan tarvittaessa hoitoon. Jos epäilet, että sinulla on mahdollisesti ylivilkkaushäiriö, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Test on adhd

Onko ADD sama asia kuin ADHD?

Ei, ADD (Attention Deficit Disorder) ei ole enää virallinen lääketieteellinen termi. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) on nykyään yleisemmin käytetty termi ja se kattaa kaksi päätyyppiä: pääosin tarkkaavaisuuteen liittyvä tyyppi ja pääosin impulsiivisuuteen ja yliaktiivisuuteen liittyvä tyyppi. Joten ADD:ää ei enää käytetä diagnostisena termeinä, vaan sen sijaan puhutaan yleisesti ADHD:sta eri alatyyppeineen.

Mikä on ODD (Oppositional defiant disorder)?

ODD eli uhmakkuushäiriö on psykiatrinen häiriö, joka ilmenee yleensä lapsilla ja nuorilla. ODD:lle on ominaista jatkuva vastustava ja uhmakas käytös, kuten kiukuttelu, raivokohtaukset, tottelemattomuus, sääntöjen rikkominen ja konfliktien luominen auktoriteettihahmojen kanssa, kuten vanhempien ja opettajien. Häiriö voi vaikuttaa lapsen sosiaaliseen ja koulumenestykseen sekä perheen arkeen. ODD:ta hoidetaan yleensä terapian, vanhemmuuden tukemisen ja tarvittaessa lääkehoidon avulla. Tarkka diagnoosi ja hoitosuunnitelma tulee laatia ammattilaisen kanssa.